Het afmelden voor evenementen, uitstapjes en trainingen dient tijdig gedaan te worden.

Afmelden voor evenementen en uitstapjes (alle leden)

Voor het afmelden van uw kind bij evenementen en uitstapjes dient u contact op te nemen met Sonia Ackermans  06-29088198.

Het is noodzakelijk uw kind af te melden als hij of zij ziek, te laat of verhinderd is.

Wanneer u uw kind 2 maal niet of niet op tijd afmeldt, wordt uw kind verplaatst naar de reserveplaats.

Afmelden voor trainingen (dansmariekes)

Het afmelden voor trainingen dient zo spoedig mogelijk voor aanvang van de training te gebeuren bij Sonia Ackermans 06-29088198.

Afmelden dient te gebeuren bij bovengenoemde personen en is niet mogelijk bij andere leden van de vereniging. Bovengenoemde zaken zijn tevens terug te vinden in het reglement van JCV de Schumers.