Als lid van een vereniging zijn er natuurlijk ook bepaalde regels en afspraken die gelden.

Elk lid evenals hun ouders en/of verzorgers dienen dan ook altijd op de hoogte te zijn van de regels welke vermeldt staan in het reglement.

Op deze website staat te allen tijde een up-to-date reglement welke beschikbaar is voor iedereen; Wij verwachten dan ook dat u hier als lid, ouder en/of verzorger, kennis van heeft genomen.

Bekijk het Reglement